Защита на личните данни - GDPR


Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на drebolii.com, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.


Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.


Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.


Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.


По смисъла на Закона за защита на личните данни, МОБИ 04 ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация. Личните данни, записани при регистрация на клиента, се считат за строго конфиденциални и не се предоставят на трети лица. Информацията се използва единствено за изпълнение на поръчката.


В електронен магазин “drebolii.com” потребителите се разделят на потребители - гости и регистрирани потребители.


Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.


1. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “drebolii.com” да бъде закрит техният потребителски профил.


2. “drebolii.com” има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин  на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта трябва чрез имейл да с отказ


3. “ drebolii.com ” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.


4. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин “ drebolii.com ” и нарушаване на етикета, администраторите на “ drebolii.com ” имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.


5. “ drebolii.com ” запазва правото си да променя настоящата политика на лични данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.


5. “ drebolii.com ” съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.


6. “ drebolii.com ” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.


7. Ние не носим отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас


8. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.


9. Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уебсайт. Ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.


10. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.


11. Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.


12. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.


14. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от “ drebolii.com ” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.


15. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

16. Личните данни на потребителите се предават на лицензиран куриер за целите за осъществяване на доставка до тях.